OPROEP VOOR EEN PROPERE GEMEENTE!


woensdag, 19 april, 2017
OPROEP VOOR EEN PROPERE GEMEENTE!

AAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN DE HAAN: REGELS OPSTELLEN IS NODIG, ZE LATEN NALEVEN EVENZEER!

 

In een samenleving zijn regels en wetten noodzakelijk om het samen-leven mogelijk te maken.

 

1 van de voornaamste bronnen van ergernis in onze samenleving blijkt de netheid, of net het ontbreken ervan, van straten en pleinen te zijn.

 

Wat merken we in De Haan: in de gemeentelijke reglementen staan duidelijke regels over het opruimen van honden- en paardenpoep, er zijn ook regels over het tijdstip van het buitenzetten van de huisvuilzak o.a. om meeuwen minder kansen te geven deze open te prikken, …

 

1 van de agendapunten van de gemeenteraad van april is trouwens een aanpassing en uitbreiding van de regels binnen het GAS-reglement. De regels zijn er dus en staan duidelijk op papier.

 

Dat niet iedereen zich aan de regels houdt, dat is geen probleem typisch voor onze gemeente.

 

In tegenstelling tot vele andere gemeenten, blijkt het berispen van de overtreders echter wel te wensen over te laten.

 

Hoe verklaar je anders de vaststelling dat het telkens weer dezelfde appartementen zijn waar de huisvuilzakken op de meest bizarre tijdstippen buiten staan? Hoe verklaar je dat het ook vaak dezelfde baasjes zijn die zonder hondenpoepzakje op wandel gaan? …

 

De opdracht is nochtans duidelijk: het werk is niet afgelopen voor een gemeentebestuur nadat de regels werden opgesteld en goedgekeurd. Ook handhaving is een belangrijke opdracht in het leefbaar, en in dit voorbeeld proper, houden van de samenleving!

 

Het op pad sturen van gemeentelijke arbeiders om alle vuilnis op te ruimen, is in deze duidelijk onvoldoende en vaak een smerig werkje ná de overtreding. Want hoezeer deze arbeiders ook hun best doen om alles net te houden, ze kunnen uiteraard niet overal tegelijk zijn en de gevolgen van overtredingen zorgen dan ook heel regelmatig voor de nodige overlast.

 

Vandaar deze oproep vanuit CD&V: waar blijft het bestuur met haar GAS-boetes? Waar blijft het gemeentebestuur met een handhavingsbeleid waarbij overtreders op de vingers getikt worden?

 

Enkel door strenger op te treden zal een mentaliteitswijziging bij sommigen bereikt kunnen worden.

 

Dat, samen met een uitgekiend vuilbakkenplan (= voldoende vuilbakken en afvalcontainers op strategische plaatsen, die ook regelmatig geleegd worden) zou van onze gemeente een nette, propere gemeente kunnen maken … De vraag vanuit CD&V blijft: hoelang zal het nog duren vooraleer ons gemeentebestuur hier daadwerkelijk in actie schiet?!